Invitation til have vandring

Sydøstfyns Kreds har hermed fornøjelsen at invitere
dig til havevandring med havekonsulent Jann Poulsen

ONSDAG, DEN 3. JULI 2019
KL. 19 – 21 i

 Haveforeningen
Margrethelund, Frilandsvej, 5700 Svendborg

OG

ONSDAG, DEN 7. AUGUST 2019 KL. 19-21 i

Haveforeningen Helgetoften,
 5800 Nyborg

Du er velkommen til at deltage i begge havevandringer.

Jann Poulsen har følgende
indlæg:

Ny forskning om bittre
grøntsager.

Hvad er en Genbank?

Frugt og bær med gavnlige
indholdsstoffer.

Som vanlig gennemgår Jann
Poulsen flere haver og kommenterer på

planter og træer, ligesom det
vil være muligt at stille spørgsmål.

Deltagelse er gratis. Sydøstfyns
Kreds er vært ved kaffe/kage/ øl/vand.

Ingen tilmelding. Evt.
yderligere oplysninger fås ved henvendelse til annisiehr@hotmail.com eller tlf.
25384693