Byggetilladelser

Der SKAL forud for et hvert nybyggeri eller ombygning, der øger det samlede bebyggede areal under tag, søges om byggetilladelse hos bestyrelsen af haveforeningen.

Man skal på ansøgningen opmåle og tegne, så nøjagtigt som muligt, hvad sagen drejer sig om. Tegning og ansøgning bliver behandlet og kontrolleret af bestyrelsen.

Hvis gældende byggeregler er overholdt, bliver ansøgningen godkend og underskrevet af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt arkiveret som dokumentation ved en eventuel vurdering og havesalg. Herefter kan byggeriet startes.

Ansøgninger om byggetilladelser er samme procedure hvis man ønsker at bygge:

– skur/redskabsrum.

-overdækket terrasse.

– godkendt samletank (kommunalt godkendt og tilsluttet af aut. kloakmester)

-parkeringslomme.

– vindmølle/ solceller.

– el 220 volt,( skal være godkendt af aut. el installatør)

-Brændeovn. ( skal være godkendt med skorstensfejerattest)

– reetablering af skelhegn.

Generelle retningslinjer:

Der må bebygges på max 15 % af haveloddets areal, dog max 50 kvm. målt på yderbeklædning. Overdækkede terrasser og pergolaer samt redskabsrum og skure medregnes som beboelse.

Drivhus må ikke være på mere end 10 kvm og medregnes ikke som beboelse, medmindre at der er mere end 2 sider monteret med fast materiale.

Taget på huset skal hælde fra 15-30 grader og må have et udhæng på 50 cm.

Højden på byggeriet må ikke overstige 3 meter fra terræn til kip. Der kan dog dispenseres ved særlige terrænmæssige udfordringer.

Bebyggelsen skal opføres på den bagerste tredjedel af grunden. Huse bygget efter gamle regler, skal ved nybygning tilstræbes at bygges efter nye regler.

Bebyggelsen må ikke bygges nærmere end 2,5 meter fra naboskel. Der kan i særlige tilfælde dispenseres, hvis der er mindst 5 meter til nabo bebyggelse.

Der må ikke støbes fast beton fundament og beton gulv. Det anbefales at bruge punktfundamenter eller skruefundament.

Yderbeklædning skal være af lette materialer som eksempelvis træ eller fibercementplanker. Malingen skal være i jordnære neutrale farver.

Spørgsmål samt plantegninger og ansøgninger skal sendes eller gives til formand eller næstformand.

Formand:          Jan Jensen.         
E-mail: formand@helgetoften.dk    
mobil:+4553964730

Næstformand:  
E-mail: nf@helgetoften.dk                  
mobil: