Haver til salg

Angående ledige haver samt opskrivning på venteliste,

kan man rette henvendelse til kasseren indenfor kontakt tiden.